Kunniamerkkinauha

Hinta: 20.00 

Maanpuolustusmitalin kunniamerkkinauhaa käytetään sotilaiden palveluspuvun nauhalaatassa. Yhteen solkeen voidaan kiinnittää enintään neljä nauhalaattaa. Jos henkilöllä on viisi nauhalaattaa, kiinnitetään ne kahteen solkeen, ylempään kaksi ja alempaan kolme. Kuusi kunniamerkkinauhalaattaa kiinnitetään vastaavasti kahteen solkeen, ylempään kaksi ja alempaan neljä.

Viimeisin sotilaille suunnattu ohjeistus kunniamerkkinauhan käytöstä löytyy aina Puolustusvoimien Ohjesäännöt ja oppaat -sivulta

Kunniamerkkinauhan kiinnittämiseen liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä Sotainvalidien Veljesliiton kunniamerkkipalvelun puoleen.