Maanpuolustusmitali miekkojen kera

MYÖNTÄMISPERUSTEET

​Maanpuolustusmitali miekkojen kera jaetaan ansiomerkiksi poikkeuksellisen merkittävistä, pitkäaikaisista valtakunnallisen tason ansioista maanpuolustuksen, erityisesti vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralla vuoden 1945 jälkeen.

Maanpuolustusmitali miekkojen kera on aina numeroitu. Numerot 1 – 10 on varattu valtionpäämiehille. Myönnetyistä mitaleista pidetään kirjaa.

Mitalia ei voi hakea, vaan se myönnetään maanpuolustusmitalikunnan omasta aloitteesta tai jonkin ulkopuolisen tahon esityksestä.

MITALIN MYÖNTÄMINEN

​Maanpuolustusmitali miekkojen kera jaetaan manpuolustusmitalitoimikunnan jäsenyhdistysten tekemien esitysten perusteella. Mitalitoimikunnan jäsenjärjestöt tekevät esitykset mitalin saajista, minkä jälkeen toimikunta tekee päätöksen lopullisista mitalin saajista. Päätöksen tulee olla yksimielinen.

Esitys Maanpuolustusmitalin miekkojen kera myöntämisestä tehdään aina kirjallisesti. Esitykseen tulee liittää palkittavan henkilön lyhyt ja kattava ansioluettelo maanpuolustustyön osalta. Esityksen allekirjoittaa ao. jäsenyhteisön puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä varahenkilö. Esitykset, mukaan lukien mitalitoimikunnan omat esitykset, toimitetaan mitalitoimikunnan sihteerille siten, että ne voidaan välittää toimikunnan jäsenille seuraavan kokouskutsun yhteydessä.

Maanpuolustusmitalia miekkojen kera voidaan vuosittain myöntää enintään kolme kutakin mitalitoimikunnan jäsenyhteisöä kohti. Lisäksi mitalitoimikunta voi omasta aloitteestaan myöntää enintään 12 mitalia vuodessa.

Maanpuolustusmitalitoimikunta kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, kerran keväällä ja kerran syksyllä käsittelemään tehtyjä esityksiä. Myönnetyt maanpuolustusmitalit miekkojen kera luovutetaan kevään osalta pääsääntöisesti Maanpuolustuksen Tuki ry:n vuosikokouksen yhteydessä. Syksyn osalta ne luovutetaan erikseen päätettävässä yhteistilaisuudessa tai liittokohtaisesti kunkin liiton omassa tilaisuudessa.